wakacje

Projekt realizowany przez Gminę Radzionków przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), w ramach Osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2021 roku.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w Radzionków. Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Radzionkowie:

  • Budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie
  • Budynku Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną oraz siedzibą Straży Miejskiej w Radzionkowie.

 

W obu budynkach zaplanowano następujące prace: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi.

Wartość projektu:  2 228 165,50  zł.
Wkład Funduszy Europejskich (85%): 1 868 767,32 zł. 

 

 

logo Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl