Przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2020 w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji realizowany jest projekt pn.

„Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego w Radzionkowie”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ruchu pieszego w ciągu dróg gminnych  na terenie Gminy Radzionków, tj. przy ul. Wopistów, ul. Skotnickiej, ul. Pawlaka, Pl. Jana Pawła II, deptak łączący rynek z ul. Śródmiejską, ul. Lipoka, ul. Kadetów.

W ramach inwestycji wykonana zostanie:

  1. przebudowa nawierzchni chodników,
  2. wymiana istniejących krawężników,
  3. nawierzchnia z kostki betonowej,

Realizacja inwestycji jest niezbędna, bowiem spowoduje:

  1. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego ze szczególnymi potrzebami, szczególnie przy placówce oświatowej, instytucji kultury oraz przy zabudowie mieszkaniowej,
  2. ułatwienie poruszania się przez osób z niepełnosprawnościami – przebudowa chodników wyrówna szanse osób niepełnosprawnych.

 

logo Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl