wakacje

Przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2020 w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji realizowany jest projekt pn.

„Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego przy ul. Gajdasa w Radzionkowie”.

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa chodnika w ciągu ul. Gajdasa w Radzionkowie.

Obecnie nawierzchnia chodnika wykazuje ubytki, pęknięcia, nierówności. Utrudnione jest poruszanie się osób niepełnosprawnych, starszych oraz matek z wózkami.

W ramach inwestycji wykonana zostanie:

  1. wymiana istniejących krawężników,
  2. nawierzchnia z kostki betonowej,

 

Realizacja inwestycji jest niezbędna, bowiem spowoduje:

  1. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie przy: przychodni zdrowia, żłobku i przedszkolu oraz zabudowie mieszkaniowej,
  2. ułatwienie poruszania się przez osób niepełnosprawnych – przebudowa chodnika wyrówna szanse osób niepełnosprawnych.

 

logo Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl