YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

PGN

Na ostatniej sesji Rady Miasta Radzionków w 2015 roku, radni podjęli Uchwałę Nr XVI/134/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków na lata 2015-2020". Tym samym w naszym mieście zaczął funkcjonować dokument strategiczny zawierający cele i zadania, których realizacja przysłuży się do m.in. poprawy efektywości energetycznej gospodarki, ograniczenia emisji zanieczyszeń do atmosfery, zwiększenia ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz do poprawy jakości powietrza.

Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala również pozyskać dofinansowania do inwestycji w tych obszarach, gdzie kładzie się nacisk na zmniejszenie energochłonności i emisyjności zanieczyszeń – są to m.in. inwestycje w rozwój zrównoważonego transportu, poprawę jakości usług komunalnych takich jak oświetlenie czy gospodarowanie odpadami oraz programy ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń. Sam dokument zawiera dane o wielkości obecnej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz jest jednym z narzędzi monitoringu zmian tych emisji w przyszłości, pokazując skuteczność podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w Radzionkowie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dostępny jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków (Menu przedmiotowe/Programy i Strategie). Z jego treścią można się zapoznać również w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Radzionków, przy ul. Kużaja 17, w pokoju na I piętrze.

logo WFOS

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl