YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Nowe zasady

Ustawa z dnia 23 października o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych rolników oraz niektórych ustaw wprowadziła nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń - w systemie powszechnym i systemie rolniczym. Zmiany te dotyczą rolników oraz domowników.

W wyniku nowelizacji rolnik lub domownik w przypadku wykonywania umowy zlecenia lub członkostwa w radzie nadzorczej, może nadal kontynuować ubezpieczenie w systemie rolniczym. Nie powoduje to jak dotychczas wyłączenia z mocy prawa z systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Należy jednak zaznaczyć, że warunkiem kontynuacji ubezpieczenia w systemie rolniczym jest osiąganie przychodu z tytułu umowy zlecenia lub członkostwa w radzie nadzorczej w wysokości, która w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wnioski o objęcie ubezpieczeniem

Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w wyniku objęcia ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z wykonywaniem umowy zlecenia, mogą złożyć wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem. Wniosek  ten może wyłącznie odnosić się do okresu, którego dotyczyła decyzja o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do dnia 30 czerwca 2015 r.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl