YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Przedmiotem projektu "Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap II" jest rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów doliny rzeki Szarlejki o łącznej powierzchni ok. 81 ha. Na projekt ten składać się będzie:

  1. Oczyszczenie całego terenu z nielegalnych wysypisk i odpadów.
  2. Oczyszczenie i złagodzenie brzegów istniejących zbiorników wodnych.
  3. Rekultywacja terenów poprzemysłowych.
  4. Zasadzenie roślinności wchodzącej w skład czyżni, dosadzenie do istniejących zadrzewień drzew typowych przede wszystkim dla grądów, utworzenie warunków do rozwoju muraw kserotermicznych i napiaskowych oraz dosianie gatunków łąkowych.
  5. Wykonanie tymczasowych wewnętrznych dróg gruntowych umożliwiających realizację projektu. Celem bezpośrednim projektu jest przywrócenie środkowemu odcinkowi doliny rzeki funkcji przyrodniczych.


Wartość projektu: 3.185.400,20 zł
Dofinansowanie: 2.697.016,17 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl