YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Sztandar Huty Łazarza

Na początku października 2003 roku, zakończyła się konserwacja, sztandaru radzionkowskiej Huty Łazarza (zał. 1883). Pochodzący z 1906 roku sztandar został zakupiony przez Urząd Miasta Radzionków w stanie wymagającym gruntownej naprawy. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi, wykonane zabiegi konserwatorskie miały na celu zabezpieczenie sztandaru przed dalszą destrukcją, oraz usunięcie - w miarę technicznych możliwości, szpecących brązowych zaplamień z powierzchni bławatu. W ramach prac wykonano dokumentację fotograficzną obiektu przed rozpoczęciem prac, oczyszczono powierzchnię jedwabnego pokrycia i haftów przy pomocy środków dezynfekująco ­ myjących, odbarwiono zaplamienia odgrzybowymi środkami o odczynie kwaśnym, oczyszczono metalowe frędzle, naprężono sztandar w celu ustabilizowania jego formatu, oraz wyprasowano powierzchnię parą wodną. Z jednej strony sztandaru widnieje postać patrona hutników Św. Floriana zaś na odwrocie zabudowania huty oraz data fundacji sztandaru.


Sztandar Huty Radzionków

Huta Radzionków to późniejsza nazwa Huty Łazarza (zał. 1883). Prezentowany sztandar pochodzi z roku 1960, z czasów gdy Radzionków był samodzielnym miastem. Z jednej strony sztandaru widnieje postać Św. Floriana ­ patrona hutników, zaś z drugiej w zębatym kole narzędzia charakterystyczne dla przemysłu hutniczego.


Sztandar Zakładu Przerobu Wtórnych Metali Nieżelaznych "Wtórmet"

"Wtórmet" był następcą i kontynuatorem przemysłu hutniczego po przekształceniach w Hucie Radzionków. Prezentowany sztandar pochodzi z lat osiemdziesiątych XX wieku i posiada zdecydowanie bardziej świecki charakter niż dwa poprzednie. Z jego jednej strony widnieje wyhaftowane logo zakładu zaś na odwrocie widzimy w pomarańczowym polu (tradycyjna barwa hutnicza) narzędzia charakterystyczne dla profilu zakładu.


Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej

Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej z Radzionkowa (zał. 1893) został przekazany w depozyt przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu w 2003 roku. OSP istniała w Radzionkowie do lat siedemdziesiątych, kiedy to powołano w Radzionkowie straż zawodową. Większość pamiątek po radzionkowskiej OSP trafiła do remizy w Suchej Górze zaś sztandar do jednostki w Bytomiu. Widoczny sztandar pochodzi z roku 1947 i z jednej strony przedstawia postać patrona strażaków Św. Floriana zaś z drugiej datę jego ufundowania, insygnia strażackie oraz godło państwowe.
Sztandar Związku Samodzielnych Rzemieślników w Radzionkowie

Związek Samodzielnych Rzemieślników został założony w 1920 roku przez mistrza kowalskiego Franciszka Hajdę, który aż do rozwiązania tej organizacji w 1934 roku pełnił funkcję jej prezesa. Prezentowany sztandar został ufundowany w czerwcu 1930 roku w dziesiątą rocznicę istnienia organizacji. Z jednej strony przedstawia alegorię ciężkiej i sumiennej pracy, w postaci pszczoły pracującej w plastrze miodu, zaś na odwrocie symbole i atrybuty poszczególnych rzemieślników wchodzących w skład związku. Sztandar został przekazany w depozyt Urzędowi Miasta przez panią Emilię Szatan w 2003 roku.


Sztandar Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Radzionkowie

Radzionkowskie koło Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" zostało założone 2 lutego 1912 roku, i było pierwsze w ówczesnym powiecie tarnogórskim. Własnością radzionkowskiego "Sokoła" był sztandar, który został poświęcony w 10 rocznicę założenia gniazda, w 1922 roku. Z jednej strony bławatu widnieje biały orzeł w locie trzymający w szponach sztangę gimnastyczną zaś z drugiej strony wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Sztandar przez okres II wojny światowej jak i w latach późniejszych był przechowywany przez Ryszarda Ścigałę, który pod koniec życia przekazał go w depozyt Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z adnotacją by powrócił do Radzionkowa w przypadku restytucji praw miejskich. W 1999 roku sztandar został przekazany Urzędowi Miasta Radzionków.


Proporzec V Drużyny Harcerskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Prezentowany proporzec został przekazany przez pan Józefa Senkałę w kwietniu 1999 roku Urzędowi Miasta Radzionków. Pochodzi on prawdopodobnie z pierwszych lat powojennych. Z posiadanych informacji wynika, że został on ocalony przez druha Alfreda Eugeniusza Senkałę przed konfiskatą przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa podczas rewizji przeprowadzonej w harcówce w roku 1950. Z jednej strony proporca widnieje krzyż harcerski z lilijką i dewizą CZUWAJ zaś na odwrocie głowa lwa oraz hasło "Jednością silni".

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl