YBFB Instagram - logoBIP

       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Rodzina 500+Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiŚląska Karta Usług Publicznych - logoLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Izba Przemysłowo - Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego, utworzoną przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców,  w celu rozwijania współpracy między firmami, umożliwiania wymiany doświadczeń oraz tworzenia warunków korzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

www.tarnowskiegory.com.pl

 

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. jej zadaniem jest kreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, integrowanie i wspieranie środowiska przedsiębiorców oraz prowadzenie intensywnych działań na rzecz wsparcia biznesu, nauki i samorządu. Agencja tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw już istniejących.

www.gapr.pl

 

 

 

 

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Skupia się na tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza o innowacyjnym charakterze działalności, oferując usługi informacyjne, coworking, networking, biura, fundusze na rozwój, szkolenia i eventy. Jako dynamiczny ośrodek postępu, rozwija obszary współpracy biznesu, nauki i samorządu.

 www.inkubatorsl.pl

 

 

 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy specjalizuje się w udzielaniu poręczeń dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. ŚRFP jest największym tego typu podmiotem w województwie, jedynym o zasięgu regionalnym. Instytucja działa w ramach Krajowego Systemu Poręczeń i Gwarancji Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

www.rfp.pl

 

 

 
Przedmiotem działalności Funduszu zgodnie ze Statutem jest m. in.: restrukturyzacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna podmiotów gospodarczych województwa śląskiego, obejmowanie i nabywanie akcji oraz udziałów zwłaszcza w firmach województwa śląskiego i zarządzanie nimi w celu osiągania maksymalnej efektywności ekonomicznej, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, przyciąganie kapitału zewnętrznego dla finansowania inwestycji w województwie śląskim, finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i rozwojowych, administrowanie i zarządzanie środkami przeznaczonymi na przedsięwzięcia restrukturyzacyjne i rozwojowe, współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie zadań Spółki.
Swoje zadania Fundusz Górnośląski realizuje zarówno poprzez własną działalność jak i Spółki Grupy Kapitałowej.

www.fgsa.pl

Oddział w Katowicach: www.oddzial.fgsa.pl

 

 

Zamieszczamy ofertę Centrum Szkoleniowego Masterlang o dostępnych konkursów w ramach których przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotację na rozwój firmy, są to dotacje m.in. na zakup maszyn i urządzeń, promocję firmy na rynkach zagranicznych, budowę hali produkcyjnych itp.

Więcej informacji o projektach na stronie: https://masterlang.pl/

Design_dla_przedsiębiorców
Go_to_brand

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl