YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Organizacje pozarządowe

Plac Jana Pawła II 8
41-922 Radzionków

Rok założenia: 2012

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.facebook.com/PrzyjacieleliceumRadzionkow/

Skład zarządu:

Anna Kandzia - prezes
Magdalena Stopik - zastępca
Barbara Dziembała - skarbnik

 

Cele statutowe:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnen i kulturalnej, zwłąszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspierania dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez aktywność w następujących zakresach:

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży - np. plastycznych, teatralnych, muzycznych, filmowych oraz innych zajęć pozalekcyjnych,
- propagowanie i organizowanie wymiany między kulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
- organizowanie imprez kulturalnych,
- wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
- fundowanie stypendiów,
- pozafinansowe wspieranie rodzin w trudniej sytuacji życiowej,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Plac Jana Pawła II 4
41-922 Radzionków
tel.: (32) 286-65-31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.osrodek-radzionkow.pl

 

Skład zarządu:

Marzena Chrzanowska - prezes
Dorota Kozieł - wiceprezes
Anna Małecka - wiceprezes
Leon Spyra - skarbnik

 

Cele statutowe:

 1. Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom poprzez realizowanie i propagowanie modelu wczesnej zintegrowanej rehabilitacji i edukacji dla ich przyszłego, możliwie niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
 2. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału intelektualnego i dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży z dysharmonią rozwojową oraz dzieci i młodzieży z prawidłowym rozwojem poprzez realizację integracji w warunkach edukacji.

Plac Jana Pawła II 2
41-922 Radzionków
Rok zał. 1997

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład zarządu:

Przewodniczący - Daniel Dziurka
Wiceprzewodniczący - Paulina Klica
Skarbnik - Marek Tomczyk
Sekretarz - Szymon Mikina
członek Zarządu - Karol Sapota
członek Zarządu - Paulina Pilarska
członek Zarządu - Marta Konik

 

Cele statutowe:

1. Popularyzacja Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” na terenie Miasta Radzionkowa, sąsiednich gmin, a także na terenie całego kraju i poza jego granicami, poprzez organizowanie występów i spotkań z młodzieżą i dorosłymi.
2. Organizowanie Międzynarodowych Festiwali Folklorystycznych w regionie.
3. Upowszechnianie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży twórczości ludowej a w szczególności pieśni, tańców i obrzędów z Górnego Śląska oraz całego kraju.
4. Organizowanie współdziałania członków Stowarzyszenia, wymiany doświadczeń między nimi, tworząc warunki do podnoszenia poziomu artystycznego i doskonalenia twórczego.
5. Wspieranie inicjatyw społecznych członków Stowarzyszenia na rzec rozwoju kultury oraz wszelkiej pomocy na rzecz „Zespołu Pieśni i Tańca Mały Śląsk”.
6. Upowszechnianie i rozwój aktywnego wypoczynku członków Stowarzyszenia i Zespołu.

ul. Szymały 36
41-922 Radzionków
Rok założenia: 2012

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skład zarządu:

Marcin Paszkowiak - Przewodniczący
Szymon Malok - Zastępca Przewodniczącego
Anna Szczygieł - Skarbnik
Grzegorz Kłaczek - Sekretarz
Katarzyna Susek - Członek zarządu

 

Cele statutowe:

 1. Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju kultury fizycznej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Radzionkowie.
 2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej w mieście Radzionków.
 3. Wspieranie inicjatyw przyczyniających się do propagowania kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Wspomaganie szkolenia sportowego uczniów klas sportowych działających na terenie miasta Radzionków, a w szczególności klas sportowych działających w Szkole Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Radzionkowie.
 5. Organizowanie wyjazdów na zawody i obozów sportowych.
 6. Wspieranie działań mających na celu popularyzację turystyki krajoznawczej wśród uczniów i mieszkańców miasta Radzionków.
 7. Wspieranie sportu młodzieżowego na terenie Radzionkowa.

Plac Jana Pawła II
41-922 Radzionków

Rok założenia 2004r.

www.sis-radzionkow.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład zarządu:

Prezes - Adam Płonka
Wiceprezes - Eugeniusz Nolewajka
Skarbnik - Łukasz Giełbas
Członek Zarządu - Aneta Antworka
Członek Zarządu - Danuta Kluszczyk
Członek Zarządu - Piotr Vogt

 

Cele statutowe:

 1. Inicjowanie, promowanie, popularyzowanie, wspieranie i realizowanie wszelkich działań służących rozwijaniu aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia.
 2. Wspieranie aktywności i samoorganizacji wśród młodzieży.
 3. Rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji poprzez sport, krajoznawstwo i turystykę.
 4. Zmiana postaw wobec środowiska naturalnego, zdrowia psychicznego i fizycznego.
 5. Uczestniczenie w ochronie dóbr kultury, popularyzacja jej dorobku i osiągnięć w kraju i regionie.

ul. Adamieckiego 39

Rok zał. 2001

www.high.radzionkow.net

 

Skład zarządu:

Prezes - Marek Wilczek
II Prezes - Bartłomiej Sukienik

Cele statutowe:

Edukacja informatyczna, działanie na rzecz rozwoju internetu w Polsce, wzbogacanie zasobów sieci internet, ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci

ul. Sikorskiego 7a
41-922 Radzionków

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mow.radzionkow.pl

Rok założenia: 2010

 

Skład zarządu:

Joanna Krawczyk - Pak - Przewodnicząca
Barbara Kajdana
Tomasz Stuła
Anna Guzy
Paweł Grabka

 

Cele statutowe:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. Działalność charytatywna,
3. Ochrona i promocja zdrowia,
4. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. Działania na rzecz integracji europejskiej
9. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu,
10. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl