PORZĄDEK OBRAD XX SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 27 SIERPNIA 2020 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
  (radni: Pan Grzegorz Szeremeta i Pan Wojciech Tobor).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 czerwca 2020 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyposażenia w nieruchomość Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Radzionków, w roku szkolnym 2020/2021.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmiany organizacji  ruchu  na  ulicy  Brzechwy  w Radzionkowie.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie sesji.

                                                                       

                                                                     Wiceprzewodnicząca Rady

                                                          

                                                                         /-/ mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl