Aktualności

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje o braku przejazdu przez ulicę Szybową w Radzionkowie. Ze względu na obfite opady deszczu w dniu 27 kwietnia 2017 r. i prawdopodobne uszkodzenie nawierzchni jezdni w rejonie tunelu pod torami PKP, koniecznym było w dniu wczorajszym wyłączenie w/w ulicy z ruchu.

Gdy tylko warunki pogodowe się poprawią zostaną wykonane niezbędne prace zabezpieczające w celu otwarcia ruchu drogowego na ulicy Szybowej w Radzionkowie.

Burmistrz Miasta Radzionków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Radzionkowie przy ul.Skotnickiej 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

INFORMACJA 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nr 11/2017 obejmującego niezabudowaną działkę gruntu położoną przy ul. Objazdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

WYKAZ 11/2017

25 kwietnia w Krakowie odbył się finał II Edycji Klasówki Powstańczej. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich, Grzegorz Krzemiński zajął II miejsce, które także udało mu się zdobyć w ubiegłym roku szkolnym. Serdecznie gratulujemy!

Klasówka Powstańcza jest jest konkursem wiedzy historycznej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Prezydenta Krakowa, Prezydenta Świętochłowic, Śląskiego Kuratora Oświaty.

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.prowadzące Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. Św. Łukasza zaprasza wszystkie Panie na bezpłatne zajęcia w szkole rodzenia bez względu ma miejsce zamieszkania.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16:00 – 18:00.
Następny cykl spotkań rozpoczyna się 09.05.2017 r.

Dnia 24.04.2017 odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie Międzyszkolny Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs był inicjatywą nauczycieli anglistów Jedynki, a jego głównym celem było nie tylko sprawdzenie wiedzy uczniów o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz innych krajów anglojęzycznych zdobytej na lekcjach języka angielskiego, ale przede wszystkim zachęcanie dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych- ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach i rozwijanie ich zainteresowań.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.