Wiosną 2017 roku Straż Miejska wraz z Referatem Ochrony Środowiska zapoczątkowała kontrolę zbiorników bezodpływowych tzw. szamb na posesjach, które widnieją w gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych. Działania w tym zakresie będą kontynuowane.

Gmina zobowiązana jest do nadzoru nad prawidłową realizacją zdań związanych z opróżnianiem tzw. szamb i przydomowych oczyszczalni na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z wieloma pytaniami jakie pojawiły się podczas naszych wizyt u mieszkańców przekazujemy poniżej podstawowe informacje w powyższym zakresie.

 

smog stopWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

drzewoMożliwość usunięcia drzew i krzewów z prywatnych posesji bez opłat (o ile nie jest to związane z działalnością gospodarczą), jaka pojawiła się w styczniu 2017 może stanowić pokusę do szybkiej wycinki roślin przeszkadzających właścicielom. Często są to pochopne decyzje, a na powrót do stanu sprzed cięcia, przyroda każe długo czekać. Zanim wytniesz drzewo, przemyśl to. Jest wiele powodów, dla których warto zarzucić wycinkę.

Cały artykuł dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie: http://www.obradzionkow.robia.pl/zanim_wytniesz__przemysl_to,i3190.html

niska emisjaTegoroczna zima okazuje się być przełomowa w walce o czyste powietrze – bynajmniej z powodu radykalnej zmiany jego jakości, ale ze względu na zainteresowanie się problemem przez ogólnopolskie media. Środki masowego przekazu nie tylko dostrzegły smog, przez który już nic innego nie widać, ale przede wszystkim nadały tematowi wysoki priorytet. I tak jesteśmy ostatnio bombardowani informacjami o wystąpieniach, poziomach, przyczynach, zagrożeniach i sposobach ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery; prowadzony jest nawet niechlubny ranking najbardziej zakopconych miast, w którym lider zmienia się niemal codziennie.

3  listopada  b.r. w LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbyło   się   drugie   spotkanie  przedstawicieli  samorządów uczniowskich   szkół   radzionkowskich   (LO   im.  Powstańców Śląskich,  Gimnazjum  im.  Ojca  L.  Wrodarczyko, Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).

W ramach programu walki z niską emisją, w Centrum Kultury „Karolinka”, 6 października odbyło się spotkanie z ekspertami dotyczące ekologicznego i ekonomicznego palenia w domowych piecach.

kara źródło edulandia.plMając na uwadze ochronę zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego w grudniu 2015 r. rozpoczęto sprawdzanie przy udziale rzeczoznawcy, czy mieszkańcy nie palą w swoich piecach odpadami, co jest nie tylko nielegalne ale przede wszystkim niebezpieczne dla zdrowia.

Mieszkańcy pomagają w walce z tym niebezpiecznym zjawiskiem zgłaszając niepokojące sygnały, a kontrole odbywają się przede wszystkim wtedy, kiedy z komina wydobywa się dym, który może wskazywać na spalanie odpadów, w wyniku czego do powietrza dostaje się benzo(a)piren mający działanie rakotwórcze. Ponadto drobne pyły powstające w procesie spalania odpadów powodują choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz różnego rodzaju alergie.

W wyniku przeprowadzonych do tej pory kontroli strażnicy ujawnili 4 przypadki nielegalnego spalania odpadów. Sprawy zostały przekazane do sądu rejonowego, w wyniku czego właściciele posesji otrzymali wyroki z karami grzywny.

Straż Miejska w dalszym ciągu prowadzić będzie działania kontrolne, a osoby przyłapane na spalaniu odpadów muszą liczyć się z surowymi karami – do 30 dni pozbawienia wolności lub karą grzywny w wysokości nawet pięciu tysięcy złotych.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.