Najbliższy Powszechny Spis Rolny przeprowadzony będzie w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

- osób fizycznych ( gospodarstwach indywidualnych),

- osób prawnych,

- jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

- samospis na stronie internetowej GUS i spisu rolnego

- odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym przez rachmistrza telefonicznego,

- odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

 

W spisie będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Więcej informacji

 

Ustawa z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego spisu rolnego oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Przekazane informacje są agregowane, tak by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Ich analiza pozwoli na zaplanowanie środków finansowych na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl