XVII Sesja Rady Miasta Radzionków odbędzie się 30 kwietnia 2020 roku o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury "Karolinka".

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. (radni: Pan Ludomir Pawłowski i Pan Karol Pietryga)

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XVI/2020 z XVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 lutego 2020 roku.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej miastu Radzionków oraz jego jednostkom organizacyjnym.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu rekompensatę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl