Od 1 czerwca 2019 roku w naszej Gminie będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- 15,50 zł za osobę/miesięcznie w przypadku selektywnego zbierania odpadów,
- 10,50 zł za osobę/miesięcznie w przypadku selektywnego zbierania odpadów i zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje (gdy dziecko/dzieci ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki),


- 23,00 zł za osobę/miesięcznie w przypadku, gdy nie prowadzi się segregacji odpadów.

Termin płatności nie uległ zmianie. Opłatę za śmieci uiszczamy po miesiącu, który upłynął. To oznacza, że pierwszą opłatę według nowej stawki uiszczamy w terminie do 15 lipca 2019. r - za czerwiec 2019 r. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji, które zostanie doręczone przed pierwszym terminem płatności tj. 15 lipca 2019 r.

W związku ze zmianą stawek mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Przypominamy mieszkańcom, że zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób), zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany do Wydziału Ekologii przy ul. Kużaja 17 w Radzionkowie.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00