Porządek obrad VIII sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 30 maja 2019 roku, o godzinie 12:00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr VII/2019 z VII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 kwietnia 2019 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków w 2019r.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2020-2023.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławników kadencji 2020-2023.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Sprawy bieżące.
 27. Zamknięcie sesji.

 

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                         /-/ mgr inż. Stefan Hajda

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

                                                           

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl