W październiku br. upływa kadencja części składu radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Województwa Śląskiego. Zgodnie z przyjętym Regulaminem MSWŚ, co roku przeprowadzane są wybory uzupełniające i w miejsce radnych kończących kadencję, wybrani zostają nowi.

Termin wyborów to 14 czerwca br., a nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 22 października 2019 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja br.(decyduje data wpływu do Urzędu) na formularzu (FORMULARZ)

Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lub też skan wypełnionego formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O mandat radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy: posiadają status ucznia lub studenta, mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia i zamieszkują na terenie województwa śląskiego, w tym także radni młodzieżowego sejmiku, którym kończy się kadencja.

Aby zapewnić możliwie najszerszą reprezentację młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych przez:
- młodzieżowe rady gmin i miast działające na podstawie art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, młodzieżowe rady powiatów, działające na podstawie uchwały rady powiatu oraz gremia konsultacyjne, działające w charakterze młodzieżowej rady i uznane przez samorząd powiatu, z których każda może zgłosić cztery kandydatury, w tym jednego kandydata podstawowego i trzech
rezerwowych;
- publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe z terenu województwa śląskiego, z których każda może zgłosić jednego kandydata podstawowego oraz jednego kandydata rezerwowego;
- osoby indywidualne, których warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną.
Wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 r.

W wyniku losowań wyłonieni zostaną radni oraz kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego młodzieżowego sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.

Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie łącznie 25 mandatów.
Dla przedstawicieli samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów.
Dla osób indywidualnych wybory odbędą się tylko w 4 okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie
4 mandaty w tym:
- w okręgu nr 1 obejmującym Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki – 1 mandat;
- w okręgu nr 4 obejmującym Bytom, Gliwice, powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski – 1 mandat;
- w okręgu nr 5 obejmującym Chorzów, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze– 1 mandat;
- w okręgu nr 6 obejmującym Częstochowę, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski – 1 mandat.
W pozostałych okręgach (nr 2, 3, 7) radni zostali wybrani na 2-letnią kadencję w 2018 r. i swoją funkcję
będą sprawować do października 2020 r.

Ideą Młodzieżowego Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym, a także kształtowanie obywatelskich postaw oraz umiejętności społecznych umożliwiających im udział w szeroko rozumianym życiu publicznym.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą (tel. 32 77 40 722 i 32 77 40 052, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

http://mlodzi.slaskie.pl/

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl