Dzisiaj, tj. 7 listopada miał miejsce końcowy odbiór zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Kowalskiej w Radzionkowie". Prace obejmowały wymianę nawierzchni chodników i jezdni na kostkę betonową, regulację urządzeń podziemnych, wymianę krawężników oraz wpustów ulicznych wraz ze studzienkami i przykanalikami. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy, a jego koszt to 264.000 zł.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00