Dzisiaj, tj. 7 listopada miał miejsce końcowy odbiór zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Kowalskiej w Radzionkowie". Prace obejmowały wymianę nawierzchni chodników i jezdni na kostkę betonową, regulację urządzeń podziemnych, wymianę krawężników oraz wpustów ulicznych wraz ze studzienkami i przykanalikami. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy, a jego koszt to 264.000 zł.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.