W poniedziałek, 22 października odbyła się III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podczas której przedstawiciele z Radzionkowa, Panowie Ireneusz Musialik oraz Erhard Reiss, odebrali z rąk Posekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Magdaleny Gawin, decyzję wpisującą "Barbórkę górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku" na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Koordynatorem działań było Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Przygotowując stosowne dokumenty przeprowadziło wiele działań by obchody barbórkowe znalazły się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wpis na tą listę otwiera drogę do starań o wpisanie jej na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Krajowa lista jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego, która wynika z podpisanej przez Polską Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski. Ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.