Miło nam poinformować, że prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę Eko-rynku dobiegają już końca. Przypomnijmy, że chodzi o teren zakupiony kilka lat temu przez Gminę od Firmy Agrosad (wcześniej mieścił się w tym miejscu PGR i Folwark Donnersmarcków), który został przeznaczony na budowę przyszłego funkcjonalnego centrum Radzionkowa. Obszar ten został podzielony na dwie strefy zagospodarowania. Na pierwszej powstanie tzw. Eko-Rynek, na drugiej Rynek.

Do tej pory przeprowadzono częściowo prace rozbiórkowe oraz usunięto azbest z jednego z budynków folwarku. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Został wyłoniony już wykonawca robót, z którym w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na realizację pierwszego etapu inwestycji, polegającego na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanego obszaru. Prace prowadzone będą w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i przede wszystkim będą obejmować zagospodarowanie terenu, poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. Przy północnej ścianie „Karolinki” powstanie także stała scena przeznaczona do organizacji imprez plenerowych.
Końcowym efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja obszaru o pow. 1,6 ha. Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 6,5 mln zł, jednak w znacznej części (85%) zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w 10% z budżetu państwa. Termin realizacji zadania przewiduje się do końca kwietnia 2020 r.

Warto dodać, że z rozbiórki folwarku zostało zabezpieczonych 5 000 cegieł, które zostaną wykorzystane w elementach podczas budowy infrastruktury ekorynku, tak aby mogły przypominać o istniejących wcześniej zabudowaniach.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.