W tym roku już po raz dziesiąty obchodzić będziemy Metropolitalne Święto Rodziny, święto. Na program MŚR każdego roku składają się liczne wykłady naukowe, wystawy, spektakle, koncerty, kiermasze, festyny, pikniki rodzinne, konkursy, imprezy sportowe i wydarzenia religijne. Temat przewodni tegorocznych obchodów to „Rodzina źródłem miłości”.

Ideą tego przedsięwzięcia jest promocja rodziny i związanych z nią wartości – macierzyństwa, ojcostwa, wychowania młodego pokolenia, przekazu tradycji i wiary. Jako, że są to jubileuszowe obchody przygotowano wiele atrakcyjnych, związanych z tym imprez – koncertów, konkursów, wystaw, festynów, warsztatów, konferencji, spektakli teatralnych, które odbywać się będą w biorących udział w tym przedsięwzięciu śląskich miastach. 

Tegoroczne świętowanie rozpocznie się w sobotę, 20 maja, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W programie wydarzeń ujęto także parafilany festyn rodzinny Ciderfest, który odbędzie się 21 maja ok. godzi, 16:00.
Szczegółowe informacje dotyczące jubileuszowej 10. edycji Metropolitalnego Święta Rodziny znajdują się na stronie internetowej: www.swieto-rodziny.pl

PROGRAM

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.