Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nr 11/2017 obejmującego niezabudowaną działkę gruntu położoną przy ul. Objazdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

WYKAZ 11/2017

Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazy nr 12/2017 obejmującego lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Gajdasa nr 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej niewydzielonej części gruntu, przeznaczony do sprzedaży bezprzetargowej-na rzecz najemców.

WYKAZ 12/2017

Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nr 13/2017 obejmującego zabudowaną działkę gruntu położoną przy ul. św.Wojciecha, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ 13/2017

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.