Przypominamy, iż mieszkańcy posiadający na swoich posesjach wyroby zawierające azbest są zobowiązani do złożenia Burmistrzowi Miasta Radzionków Informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Obecnie obowiązujący Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków można znaleźć na stronie internetowej http://bip.radzionkow.pl/?a=9309 (inwentaryzacja str. 23-27).

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 zakłada oczyszczenie kraju z azbestu do roku 2032.

W przypadku posiadania przez Państwa informacji na temat występujących wyrobów azbestowych na terenie naszej Gminy, które nie są umieszczone w inwentaryzacji prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod numerem tel. 032/388-71-59.

Powyższa informacja ułatwi nam dotarcie do osób posiadających na swoich posesjach wyroby azbestowe w celu zaoferowania pomocy finansowej w bezpiecznym ich usunięciu.Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl