zwierzęta domoweKompetencje organów w zakresie zwierząt

Gmina Radzionków nie jest odpowiedzialna za realizację każdego zadania, które dotyczy zwierząt. Przypisanie charakteru gminnego poszczególnym zadaniom wynika z przepisów prawa i jest zależne od tego z jakimi zwierzętami mamy do czynienia.

Zadania własne gminy

Do zadań własnych gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, co wprost wskazuje Ustawa o ochronie zwierząt. Dla porządku należy zaznaczyć, że zwierzętami bezdomnymi są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka. Ponadto w przypadku tych zwierząt nie ma możliwości ustalenia kto jest ich właścicielem, czy też osobą pod której opieką trwale dotychczas pozostawały. Takie zadania jak m. in. odławianie bezdomnych zwierząt, ich transport i umieszczanie w schronisku zostały bezpośrednio powierzone w drodze umowy na lata 2014 oraz 2015 wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu tj. Firmie Handlowo – Usługowej Mariusz Jurczyk z siedzibą w Zawierciu. Przedsiębiorca ten współpracuje z jednym schroniskiem w Bolesławiu, do którego przewożone są bezdomne psy z terenu naszej gminy.

Gmina zapewnia również zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziała w tym zakresie z przedsiębiorcami. Zadanie to zostało przekazane do realizacji przedsiębiorstwu wykonującemu usługi utrzymania czystości w mieście, tj. Spectrum Silesia Service Sp. z o.o. Reasumując - realizacja niniejszego zadania przez gminę obejmuje jedynie zwierzęta bezdomne, a nie przykładowo domowe albo gospodarskie. Natomiast obowiązek usuwania padłych zwierząt z nieruchomości należy do jej właściciela, posiadacza lub zarządzającego nieruchomością, co wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dzikie zwierzęta

W ostatnim czasie w Radzionkowie incydentalnie występuje problem związanyz pojawianiem się dzikich zwierząt na obszarach zabudowanych. Dlatego ważne jest, aby również mieszkańcy podjęli pewne działania w celu uniknięcia ewentualnych niebezpiecznych sytuacji związanych z obecnością dzikich zwierząt w obrębie zabudowań. Nie powinno się pozostawiać resztek jedzenia w pobliżu miejsc zamieszkania, w szczególności przy gniazdach do gromadzenia odpadów. Jednocześnie należy zadbać, aby pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów pozostawały zamknięte.

Podkreślić należy, że Gmina Radzionków nie ma podstaw prawnych do realizacji zadań związanych z dziką zwierzyną. Podejmowanie działań w tym zakresie przez Radzionków ma wyłącznie charakter doraźny. Za wykonywanie tego typu zadań odpowiada starosta, czyli w przypadku zwierząt dzikich przebywających na terenie naszej gminy Starosta Powiatu Tarnogórskiego.

Gdzie należy zgłosić informacje?

Bezdomne zwierzęta:

  • Urząd Miasta Radzionków, Referat Ochrony Środowiska tel. (32) 388-71-59;
  • Straż Miejska w Radzionkowie tel. (32) 389-96-96;
  • Komisariat Policji w Radzionkowie, tel. (32) 393-55-10.

Zwłoki bezdomnych zwierząt lub ich części:

  • Straż Miejska w Radzionkowie tel. (32) 389-96-96;
  • Urząd Miasta Radzionków tel. 601-262-912.

Dzikie zwierzęta:

  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. (032) 381-25-00 , wew. 343, 393.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl