Gdy zaginie Twój pupil lub zauważysz porzuconego psa lub kota

Zadzwoń pod wskazane numery telefonów:

  • Urząd Miasta Radzionków, Referat Ochrony Środowiska tel. 32/388-71-59 (60),
  • Straż Miejska w Radzionkowie tel. 32/389-96-96,
  • Komisariat Policji w Radzionkowie tel. 32/39-35-510

Czytaj więcej...

W niedzielę 16 czerwca zapraszamy do uczestnictwa w rodzinnej imprezie przyrodniczo-ekologicznej w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Jak zwykle czekają na Państwa tematyczne prelekcje, warsztaty, wycieczki, gry terenowe i wiele innych atrakcji. Wydział Ekologii będzie towarzyszyć Ogrodowi Botanicznemu w rodzinnej imprezie przyrodniczo-ekologicznej „Dzień Dzikich Roślin” w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. W tym dniu od godziny 13 do godziny 18 podczas imprezy zostanie przeprowadzona akcja promocyjno-edukacyjna. Każde dziecko w  zamian za przyniesienie 10 sztuk baterii, puszek, zakrętek bądź też rysunku na temat „Moja ulubiona roślina”,  otrzyma wejściówkę na basen bądź też inny upominek.

Czytaj więcej...

Informujemy, że 10 czerwca 2019 r. o godz. 7.00 rozpoczyna się nabór wniosków o dotacje na realizację dociepleń ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Radzionków. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w głównej siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 w Radzionkowie, w pokoju nr 4 (Kancelaria).

Czytaj więcej...

Wszystkich zainteresowanych dotacjami do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii (OZE) informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nadal nie rozstrzygnął konkursu na dofinansowania projektów OZE. Instytucja ta, jako przyczynę kolejnego już aprzesunięcia terminu podania wyników konkursu, podała "oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze". Pierwotnie konkurs miał rozstrzygnąć się w listopadzie ubiegłego roku. Aktualne informajce na temat naboru można śledzić bezpośrednio na stronie https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255.

Czytaj więcej...

20 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (żółtego), związanego ze stanem powietrza w Strefie Śląskiej, do której zgodnie z Programem Ochrony Powietrza należy Gmina Radzionków.

Przyczyną ogłoszenia poziomu I jest przekroczenie dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w Tarnowskich Górach na ul. Litewskiej oraz na innych stanowiskach w Strefie Śląskiej.

W związku z tym, oprócz realizowanych w ciągłym zakresie działań edukacyjnych, mają zostać podjęte działania informacyjne i ostrzegawcze w zakresie jakości powietrza.

Kolejne powiadomienie z 21 maja 2018 r. dotyczy ryzyka przekroczenia wartości średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych komunikatach.

  1. Komunikat I WIOŚ w Katowicach z 20.04.2018 r.
  2. Komunikat II WIOŚ w Katowicach z 21.05.2018 r.

Informacja o poziomach ostrzegania zgodnie z aktualnymi przepisami

świadectwo jakości paliwa stałegoW listopadzie 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Zgodnie ze wprowadzonymi zmianami, każdy kto dokonuje zakupu paliwa stałego powinien otrzymać kopię świadectwa jakości poświadczoną za zgodność z oryginałem przez sprzedającego.

Sprzedający ma obowiązek przechowywać świadectwo jakości przez 2 lata licząc od dnia jego wystawienia. Za handel złej jakości paliwami, niewystawienie świadectwa jakości lub świadectwa nierzetelnego, handlującym grożą wysokie kary wymierzane przez Inspekcję Handlową.

Podstawa prawna: art. 6c i 6d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r., poz. 427 ze zm.)

pies do adopcjiOpieka nad bezdomnymi zwierzętami to jedno z obowiązkowych zadań gminy. Należy zaznaczyć, że zwierzętami bezdomnymi są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rada miasta corocznie przyjmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W jego zakresie mieście się m.in.:

  • wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,
  • sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz ich dokarmianie,
  • promocja oraz edukacja ekologiczna dotycząca zachować człowieka w stosunku do zwierząt.

Czytaj więcej...

W 2018 roku nasze miasto przystąpiło do projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków”. Urząd zebrał deklaracje uczestnictwa w projekcie od ponad 200 mieszkańców, którzy zamierzają zamontować w sumie ponad 300 instalacji OZE; chęć udziału w projekcie wyrażały też liczne osoby, które wcześniej nie złożyły deklaracji.

Czytaj więcej...

Osoby figurujące na liście zainteresowanych bezpłatnym odbiorem kompostownika, proszone są o zgłaszanie się do Referatu Ochrony Środowiska (parter, ul. Kużaja 17) celem wypełnienia stosownego oświadczenia. Dopiero z tym oświadczeniem możliwy jest odbiór kompostownika w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Szybowa). GPSZOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 10:00 - 18:00.

smogRozpoczął się sezon grzewczy, a z nim wrócił problem smogu.

W tym roku zanieczyszczenia powietrza wyczujemy już nie tylko własnym nosem, ale ich poziom możemy na bieżąco kontrolować dzięki zainstalowanym na terenie miasta trzem czujnikom pyłów zawieszonych (dostęp poprzez stronę www.radzionkow.pl oraz aplikację EcoHarmonogram). Wiedza o smogu to jednak dopiero początek drogi do jego skutecznej eliminacji.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl