Na podstawie informacji docierających do Urzędu Miasta Radzionków, przestrzegamy przed osobami, które oferują swoje usługi kominiarskie oraz jednoczesne wykonanie audytów energetycznych czy inwentaryzacji źródeł ciepła, grożąc wysokimi karami finansowymi za brak tychże dokumentów.

Informujemy, że inwentaryzację oraz wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można m.in. wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny lub wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych-ale nie jest to konieczne! Decyzja należy do właściciela. Inwentaryzacja budynku nie jest tym samym co przegląd przewodów kominowych! Przegląd należy wykonać, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, a inwentaryzacja jest kwestią osobną, indywidualną. Do obowiązkowego wykonania audytu energetycznego zobowiązane są JEDYNIE duże przedsiębiorstwa. W ich przypadku audyt musi być wykonywany co 4 lata. W kontekście właścicieli budynków mieszkalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw audyt nie jest obligatoryjny. Natomiast świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli inaczej certyfikat energetyczny to najprościej ujmując określenie standardu energetycznego budynku. Od 28 kwietnia 2023 r. dokument ten należy bowiem dołączyć do zawiadamiania o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Ponadto, najnowsze przyjęte zmiany w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków powodują, że dokument ten będzie wymagany również od właścicieli mieszkań, którzy planują sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Jedynymi organami uprawnionymi, mogącymi ukarać za tylko i wyłącznie brak wpisu do CEEB jest Straż Miejska i Policja.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl