CEEBGłówny Inspektorat Nadzoru Budowlanego udostępnił ranking gmin pod względem liczby złożonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji o stosowanych źródłach ciepła. Klasyfikacja powstała w oparciu o stosunek punktów adresowych w danej gminie do liczby otrzymanych deklaracji. Nasze miasto znajduje się w czołówce gmin z województwa śląskiego – przykładowo w rankingu na dzień 01.02.2022 r. zajmujemy 5 miejsce na 167 śląskich samorządów. Jednocześnie dane wskazują na niepokojący fakt, że dotychczas spłynęło dopiero ok. 22% deklaracji.

Przypominamy, że złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na właścicielach i zarządcach nieruchomości, który mija 30 czerwca 2022 r. Polega on na zgłaszaniu urządzeń grzewczych, ich ilości, klasy oraz stosowanych w nich paliw we wszystkich ogrzewanych budynkach, w związku z czym prosimy mieszkańców i przedsiębiorców o sukcesywne składanie deklaracji w formie papierowej w Urzędzie Miasta Radzionków (w Referacie Ochrony Środowiska przy ul. Kużaja 17 lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42) bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl Niewywiązanie się z obowiązku w terminie do połowy bieżącego roku może skutkować nałożeniem mandatu karnego.

Deklaracja - formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja - formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Ulotka

Informacje dla właścicieli budynków

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl