Z przykrością przekazujemy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o braku kwalifikacji do dofinansowania projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków”.
W rezultacie przeprowadzenia konkursu na przyznanie finansowego wsparcia do zakupu i montażu OZE z tzw. środków unijnych, do realizacji zostały wybrane zaledwie cztery spośród ponad setki złożonych wniosków.

Zabrakło nam niewiele – wybrane projekty zdobyły co najmniej 34 punkty na etapie oceny merytorycznej, a nasza propozycja otrzymała 32,2 punktu. Mimo iż aplikacja Gminy Radzionków znalazła się na stosunkowo wysokim miejscu listy rezerwowej, jej zakwalifikowanie w przyszłości do grupy projektów przeznaczonych do realizacji jest mało prawdopodobne.

Przypomnijmy, że nasze miasto ubiegało się o dofinansowania projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków” w kwocie 4.311.094,30 zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. W 2018 roku deklaracje udziału w projekcie złożyło ponad 200 mieszkańców, którzy zamierzali uruchomić w latach 2019-2020 ponad 300 mikroinstalacji OZE, takich jak układy fotowoltaiczne i solarne, pompy ciepła czy kotły na biomasę. Urząd Miasta Radzionków jeszcze w maju ubiegłego roku złożył dokumenty aplikacyjne w przedmiotowym konkursie, który został rozstrzygnięty przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z półrocznym opóźnieniem (pierwotnie miało to nastąpić w listopadzie 2018 r.). Wyniki tegoż naboru są dla nas niestety niekorzystne.
Wobec braku pozytywnej decyzji organizatora konkursu w stosunku do naszego projektu, mieszkańcy Radzionkowa planujący zakup i montaż odnawialnych źródeł energii muszą odłożyć swoje plany związane z uzyskaniem dotacji przynajmniej na jakiś czas…

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl