Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły  Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz budynek Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną).

Projekt realizowany przez Gminę Radzionków przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), w ramach Osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

 

Termin realizacji: do listopada 2020 roku.

 

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w Radzionków. Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Radzionkowie:

  1. Budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie
  2. Budynku Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną oraz siedzibą Straży Miejskiej w Radzionkowie.

W obu budynkach zaplanowano następujące prace:

- modernizacja systemu grzewczego

- ocieplenie stropodachu

- ocieplenie ścian zewnętrznych

- wymiana okien

- wymiana drzwi

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl