YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

 

„TRUDNE NIE ZNACZY NUDNE - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

Projekt został zrealizowany przez Gminę Radzionków w roku szkolnym 2018/2019,
przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), w ramach Osi Priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Koszt całkowity projektu: 401 452,89 zł,
Dofinansowanie z UE (95%): 361 307,60 zł.

Zakres rzeczowy projektu skierowany był do uczniów i nauczycieli z dwóch radzionkowskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Lompy oraz Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

Uczniowie wzięli udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dotyczących tematyki matematyczno – przyrodniczej. Dla osiągnięcia efektywności edukacyjnej sale, w których prowadzone były zajęcia doposażono w nowe meble, nowoczesne pomoce dydaktyczne
w tym technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Dodatkowo, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie wzięli udział w warsztatach (i studium podyplomowym) z zakresu doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych.

 

Dodatkowe zajęcia prowadzone były z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, zajęć przyrodniczych, informatycznych. Projekt obejmował również zajęcia specjalistyczne, które wpływają na kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz tworzą i podtrzymują właściwe postawy kreatywność, pracę zespołową, innowacyjność - niezwykle istotne na dalszym etapie edukacji i kariery zawodowej. Ponadto, w projekcie uwzględnione zostało doradztwo edukacyjno - zawodowe, wyposażenie placówek w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przeszkolenie nauczycieli do prowadzenia wysokiej jakości zajęć. Dodatkowo, placówki rozwijać będą warunki kształcenia pozwalające na zdobycie wiedzy poprzez realizację nauczania eksperymentalnego. W projekcie przewidziano również organizację zajęć poza lekcjami i poza szkołą, w formie wycieczek, tj. uczestnicy projektu zwiedzili między innymi Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Farmacji w Krakowie, Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis we Wrocławiu, Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Elektrowni Wodnej Żar w Międzybrodzie Bialskie.  

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl