YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

„Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej”

Beneficjent: Gmina Radzionków.

Projekt został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.

Wartość całkowita projektu: 17.858.144,15 zł.

Dofinansowanie: 15.571.183,35 zł.

Okres realizacji: od 28 lipca 2017 roku do 29 lipca 2022 roku.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja. Projekt miał na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren. Obejmował rewitalizację 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4) oraz rewitalizację przestrzeni publicznej przylegającej do osiedla, tj. w rejonie ulic:
J. Kużaja, Skotnickiej, Gen. Władysława Sikorskiego i Ks. Edwarda Pawlaka.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. generalny remont klatek schodowych, wymianę instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych, naprawę elewacji, remont dachów, rewitalizację przestrzeni, budowę infrastruktury komunikacyjno - społeczną (siłownia zewnętrzna, plac zabaw, miejsca do gry w szachy i inne). Działania pozwoliły na dostosowanie obszaru do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres robót budowlanych w budynkach mieszkalnych objętych projektem obejmował:
• naprawę elewacji z cegły licówki z naprawą pęknięć,
• hydroizolację i termoizolację części przyziemia,
• wymianę stolarki okiennej,
• wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, drzwi do piwnicy i pomieszczeń strychowych, drzwi piwnicznych,
• wymianę instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych,
• wymianę instalacji wodociągowej (piony), z możliwością odcięcia dopływu wody z klatki schodowej,
• wymianę pionów kanalizacji na klatkach schodowych,
• wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
• wykonanie generalnego remontu klatek schodowcy,
• remont dachu z pracami towarzyszącymi,
• odtworzenie detali architektonicznych,
• wymianę posadzek w części piwnicznej wraz z pracami towarzyszącymi.

W ramach zagospodarowania terenu przyległego do osiedla projektowano 4 strefy:
•    STREFA A – strefa zlokalizowana jest w części północnej. Styl przebiegu ścieżek spacerowych dostosowano do istniejących ścieżek w tej strefie z uwzględnieniem elementów projektowanych. Trakty piesze uzupełniono o ławki oraz plac wielofunkcyjny z wykończeniem z płyt ażurowych, niską zielenią, trawą. Występują tutaj urządzenia siłowe dla osób starszych: stoły do gry w szachy i chińczyka, boisko do gry w petanque oraz urządzenia dla dzieci takie jak ścieżka zdrowia, plac zabaw dla najmłodszych oraz dla dzieci starszych. Całą strefę A od ulicy oddziela ścieżka rowerowa i nasadzona zieleń.
•    STREFA B – strefa zlokalizowana jest w części centralnej. Oddzielona od strefy A i C ciągami pieszymi, od strony wschodniej ukształtowaniem terenu w formie trybun ziemnych, od strony zachodniej ścieżką pieszą i rowerową. W strefie występuje bieżnia lekkoatletyczna, siłownia terenowa, stoły do gry w ping - ponga, toaleta publiczna typu półautomatycznego.
W strefie tej występują zróżnicowane nawierzchnie współgrające jednak ze strefą A poprzez wykonanie ścieżek i traktów z ławkami o tej samej nawierzchni.
•    STREFA C – strefa zlokalizowana jest w części południowej i ma charakter społeczny. Oddzielona od strefy B ciągiem pieszym, od strony wschodniej ukształtowaniem terenu w formie trybun ziemnych, od strony wschodniej ścieżką pieszą i rowerową, od strony zachodniej i od ulicy gen. W. Sikorskiego pasem zieleni. W strefie są ścieżki piesze oraz teren „Psi park”.
•    STREFA D – strefa zlokalizowana od strony ulicy J. Kużaja na terenie sąsiadującym z blokami mieszkalnymi. Strefa wyposażona w urządzenia zabawowe dla dzieci i ławki.
Park został oświetlony, a trakty pieszo – rowerowe zabezpieczone przez zalaniem   i odwodnienie proj. ścieżek.

Projekt przyczynił się do poprawy estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznych, poprawy bezpieczeństwa na niszczejącym terenie, a także do przeciwdziałania nierównościom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
Zrewitalizowano ponad 6 ha obszar, w tym 8 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Projekt był prowadzony dla ponad 4 tysięcy mieszkańców zamieszkujących obszary objęte zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich. Zarówno teren jak i wielorodzinne budynki mieszkalne dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl