Zygmunt ToborProfesor Zygmunt Tobor - urodził się w 1953 roku w Radzionkowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w tarnogórskim Technikum Mechaniczno-Elektrycznym. Jako laureat ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym miał otwartą drogę na wiele kierunków studiów. Wybrał Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Na tym Wydziale uzyskał stopień doktora a następnie doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2004 jestem profesorem Uniwersytetu Śląskiego.

Obecnie kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Prawa oraz jestem dziekanem Wydziału. Jego zainteresowania są związane z aksjologią, wykładnią oraz praktyczną problematyką stosowania prawa. Jest autorem kilku monografii, kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz współautorem podręcznika "Wstęp do prawoznawstwa", który doczekał się już kilkunastu wydań. Hobby profesora Tobora to gra w tenisa oraz wycieczki górskie. Jest także zapalonym kibicem Ruchu Radzionków.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl