Aktualności

W każdy poniedziałek w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie odbywają się zajęcia rekreacyjno - ruchowe dla dorosłych, prowadzone w ramach  działalności Wszechnicy Edukacyjnej przez Panią Edytę Drzazgę. Każde zajęcia cieszą się popularnością i przyciągają wiele osób.

Projekt pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Wartość całkowita projektu: 7 283 591,85 zł.
Wartość dofinansowania: 4 535 586,91 zł.


Przedmiot projektu obejmuje zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i robót montażowych związanych z wymianą opraw oświetleniowych (LED) na istniejących słupach. Wprowadzony został również innowacyjny system umożliwiający zarządzanie energią w sieci oświetleniowej na terenie Gminy Radzionków.

Inwestycja realizowana jest w formule PPP. Partnerem prywatnym jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Gmina Radzionków jest pierwszą gminą w Polsce, która zdecydowała się na modernizację sieci oświetlenia ulicznego w tej formule i jako pierwsza będzie posiadać w 100%  własną sieć oświetlenia.


Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu 2014 roku, a zakończy się w kwietniu 2016 roku.
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele szczegółowe:
zmniejszenie emisji CO2 o 684,84 t/r,
zmniejszenie zapotrzebowania energii na oświetlenie uliczne o 823,63 MWh/r,
możliwość realizacji zadań własnych w zakresie oświetlenia zewnętrznego całkowicie na własnym mieniu,
poprawa estetyki miasta oraz bezpieczeństwa zarówno przechodniów
jak i innych użytkowników dróg,
znaczna poprawa poziomu natężenia oświetlenia ulic i placów miejskich.
Realizacja projektu przyniesie następujące korzyści długofalowe (oddziaływania projektu):
poprawę jakości życia na terenie Gminy Radzionków i całego Subregionu Centralnego,
ogólną poprawę bezpieczeństwa zdrowia i życia osób przebywających na terenie gminy,
zabezpieczony interes gminy i jej mieszkańców związany z uniezależniam się od operatora energetycznego.

Gmina Radzionków zobowiązana jest zaspakajać zbiorowe potrzeby swojej wspólnoty. Zadanie to realizowane jest poprzez zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych,  w tym dróg znajdujących się na terenie gminy. Obowiązki gminy w tym zakresie wynikają z następujących aktów prawnych:
Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015r., poz. 1515),
Ustawa z dnia 10.04.1997r., Prawo energetyczne (Dz.U.z 2012r.,poz.1057 z późn. zm)
Obowiązki gminy w tym zakresie są realizowane przez Partnera Prywatnego – ENEGRA Oświetlenie Sp. z o.o., który zaprojektował i wybudował sieć oświetlenia ulicznego, będącą po wykonaniu inwestycji własnością Gminy, oraz zapewnieni jej utrzymywanie i zaopatrywanie w energię elektryczną dla jej potrzeb. Takie rozwiązanie gwarantuje największe korzyści społeczno – ekonomiczne zarówno dla Gminy jak i jej mieszkańców.

Projekt przewiduje związanie umową na okres 10 lat. W zakresie prac utrzymania infrastruktury oświetleniowej Gmina wymaga, aby Partner po zakończeniu robót budowlanych utrzymywał wykonaną inwestycję w okresie 10 lat w stanie pozwalającym na utrzymanie poziomu gwarantowanych przez niego oszczędności zużycia energii elektrycznej na poziomie 672,876 MWh w każdym roku i tym samym emisji CO2.

 

 

Polski Czerwony Krzyż, Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek” oraz Urząd Miasta Radzionków serdecznie zapraszają do udziału w akcji poboru krwi. Wszystkich chętnych do oddania krwi zapraszamy na parking przy Urzędzie Miasta w sobotę 3 czerwca, w godzinach 9:00-14:00.
Krwiodawcy, którzy w tym dniu oddadzą krew otrzymają w Punkcie Krwiodawstwa paczkę ze słodyczami oraz talon na obiad ufundowany przez Urząd Miasta Radzionków.

Park Handlowy Cydr na Dzień Dziecka przygotował specjalne wydarzenie dla najmłodszych mieszkańców Radzionkowa i okolic. Na parkingu  w godzinach 13:00 - 19:00 dla dzieci będzie dostępna strefa atrakcji:

- trampolina
- dmuchaniec
- sztuczna krowa
- bańki mydlane i zamykanie w bańce
- malowanie buziek
- zwierzątka z balonów
- balony
- kącik ogrodniczy
- wata cukrowa
- popcorn
- animacje dzieci

Wstęp wolny; wata cukrowa, popcorn bezpłatnie do wyczerpania zapasów.

Serdecznie zapraszamy!

Park Handlowy Cydr na Dzień Dziecka przygotował specjalne wydarzenie dla najmłodszych mieszkańców Radzionkowa i okolic. Na parkingu  w godzinach 13:00 - 19:00 dla dzieci będzie dostępna strefa atrakcji:

Miło nam poinformować, że z inicjatywy Śląskiego Ogrodu Botanicznego, jeszcze przed wakacjami rusza w Radzionkowie Klub Mam. Na bezpłatne spotkania w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy ul. Księżogórskiej 90a serdecznie zapraszamy mamy wraz z dziećmi. Spotkania są okazją do wyjścia z domu, oderwania się od codziennych obowiązków oraz do dobrej zabawy i mile spędzonego czasu. W planach są ponadto tematyczne zajęcia oraz pogadanki. Zapraszamy również Mamy oczekujące narodzin dziecka.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.