Aktualności

smog stop

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Radzionkowskie Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich zaprasza wszystkich potencjalnych uczniów Liceum na dzień otwarty szkoły, który odbędzie się 24 kwietnia br. w godzinach od 9.00-18.00. Harmonogram przedstawia się następująco:

W związku z wejściem w życie, z dniem 2 września 2016 roku, Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opinii wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Rada Miasta Radzionków na dzisiejszej sesji zmieniła uzasadnienie do uchwały nadającej nazwę ul. 27 Stycznia.

W związku z wolnymi miejscami w projekcie został ogłoszony nowy nabór do projektu "(Nie) pełnosprawni w swojej firmie". Dodatkowy nabór odbędzie się w dniach 19-24 kwietnia br. Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć - FORMULARZ REKRUTACYJNY.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z Biurem Projektu - 32 461 29 24.  Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu - www.gapr.pl.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27.04.-07.05.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.