Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program Smog Stop "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji". Program skierowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych, którzy planują likwidację starych kotłów/pieców opalanych paliwem stałym i w ich miejsce zbudowanie nowoczesnego źródła ciepła - opalanego gazem, węglem, olejem, biomasą, pompę ciepła lub kocioł elektryczny. Nabór wniosków trwać będzie od 15 do 26 maja br.

Podczas Sesji Rady Miasta, która odbyła się 4 maja b.r. Radni Rady Miasta Radzionków pozytywnie zaopiniowali wejście miasta Radzionków w skład tworzonego związku metropolitalnego. Pozytywna opinia Rady Miasta jest pokłosiem przeprowadzonych w naszym mieście w dniach od 14 do 27 kwietnia b.r. konsultacji z mieszkańcami.

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Radzionków miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Z rąk Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków, Nagrodę Honorową Crux Adalberti I-go stopnia odebrał Pan Grzegorz Sosinka.

 24 kwietnia miał miejsce Dzień Otwarty naszego liceum. Jak co roku, pojawiło się bardzo dużo gimnazjalistów. W organizację tej imprezy włożyli siły wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele. Każdemu dziękujemy za pomoc :)
O godzinie 9:00 z przyjemnością powitaliśmy przybyłych do nas gości.

Po raz kolejny na Forum Miejskim miały miejsce uroczyste obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 96 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Pod Pomnikiem Powstańców Śląskich zebrali się przedstawiciele samorządu, gminnych jednostek organizacyjnych, służb mundurowych, organizacji działających na terenie Radzionkowa i powiatu tarnogórskiego, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Radzionkowa.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 4 maja 2017 roku o godzinie 14:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.