Aktualności

Burmistrz Miasta Radzionków obwieszcza, że w dniach 15 - 30 kwietnia 2017 roku na terenie Gminy Radzionków zostanie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości i zarządcach obiektów handlowych i usługowych.

OBWIESZCZENIE

W Centrum Kultury Karolinka, 3 kwietnia br. odbyły się "I Mistrzostwa Radzionkowa Szkół Podstawowych w szachach". W turnieju wzięły udział 4 szkoły podstawowe z Radzionkowa ( SP1, SP2, ZSPG z Rojcy oraz Zamkowa Szkoła) - a w sumie uczestniczyło 32 uczniów. Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych "Pionek" Radzionków, Urząd Miasta Radzionków oraz Centrum Kultury "Karolinka". Zawody rozgrywano systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund i czasem 15 minut dla każdego zawodnika.

Wkrótce ruszy pierwszy etap budowy drugiego odcinka tzw. Obwodnicy Zachodniej miasta. Przypomnijmy, że Obwodnica Zachodnia będzie się składać z 3 odcinków. Odcinek pierwszy to ul. Uni Europejskiej, odcinek drugi połączy ul. Długą z ul. Knosały, a odcinek trzeci połączy ul. Knosały z drogą ekspresową S11.

Jagoda Głogowska, uczennica klasy VIa, zdobyła tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego. Konkurs zorganizowało Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Uczennica w drodze po tytuł laureata musiała zmierzyć się z zadaniami z języka polskiego w trzech etapach – szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Na każdym z nich wymagana była znajomość treści wskazanych lektur oraz szeroka wiedza z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i gramatyki.

Ruszyły zapisy do Górnośląskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie. Prowadzony jest nabór na rok szkolny 2017/2018 do klas IV, V, VI, VII szkoły podstawowej oraz do klasy I liceum. Do wyboru są dwa profile: piłka nożna dla chłopców i siatkówka dla dziewcząt.
Więcej informacji na stronie internetowej UKS "Ruch" Radzionków lub pod numerem telefonu 506-564-912

Już wkrótce zaczną obowiązywać zmiany w uchwale regulującej zasady zbywania gminnych lokali na rzecz najemców.
Przypomnijmy, że szczegółowe zasady sprzedaży mieszkań gminnych reguluje uchwała nr XIX/164/2012 z dnia 29 marca 2012 roku. W myśl niej, lokal może wykupić najemca nie zalegający z opłatami za czynsz oraz taki, z którym umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony i trwa nieprzerwanie od co najmniej 5 lat. Burmistrz Miasta może

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.