Aktualności

Pragnąc upamiętnić Jubileusz 65-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie, Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska zaprasza Absolwentów, Emerytowanych Pracowników i Przyjaciół Szkoły na uroczystą akademię, która odbędzie się 20 października 2017 r. w szkolnej auli o godz. 10:30. Jubileuszowe uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie o godz. 9:00. Ten szczególny dzień będzie wspaniałą okazją do wspomnień, refleksji i wzruszeń w towarzystwie koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy oraz zawsze życzliwych nauczycieli.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu serdecznie zaprasza na szkolenia na temat: „e-składka nowy wymiar rozliczeń”. Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.

Harmonogram szkoleń.

Projekt pn. Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie został objęty wsparciem finansowym przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2007-2013 w ramach Priorytetu IV. Kultura, Działanie 4.1. Infrastruktura kultury.

Istniejący budynek Centrum Kultury “Karolinka” w Radzionkowie jest zlokalizowany przy Placu Jana Pawła II. Jest to budynek wolnostojący, piętrowy (dwukondygnacyjny), częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Powierzchnia zabudowy wynosi 1674,4 m2 natomiast kubatura całości budynku wynosi 20 074 m3. Budynek wybudowany został w latach 60-tych XX wieku. Konstrukcja budynku jest murowana i żelbetowa monolityczna, wzniesiona metodą tradycyjną, stropy żelbetowe. Budynek przekrywa stropodach o niewielkim stopniu nachylenia w konstrukcji stalowej wykonanej z dwuteowników oraz płyt korytkowych krytych papą. Strop nad salą widowiskową jest podwieszany na cięgnach stalowych z tynkiem na siatce.

Projekt obejmował:
- przebudowę widowni na parterze i balkonie oraz jej dostosowanie do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz BHP,
- zmianę wykładzin ścian, podłogi i sufitu sali przy zachowaniu odpowiednich parametrów akustycznych sali i zachowaniu przepisów ochrony przeciwpożarowej,
- przebudowę sceny wraz z urządzeniami do jej obsługi takimi jak ekran kinowy, kurtyny, pomosty i urządzenia je mocujące,
- wykonanie nowego oświetlenia sali, sceny i pomieszczeń technicznych w tym oświetlenia awaryjnego,
- wykonanie instalacji nagłośnienia sali, sceny i zaplecza,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji sali oraz pomieszczeń zaplecza,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach,
- wykonanie instalacji telefonii wewnętrznej oraz sygnalizacji pożarowej.

W zakresie robót budowlanych wykonano:
- wyburzenia istniejących ścian działowych,
- wykonanie nowych ścian działowych aranżujących węzły sanitarne,
- wymiana instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych oraz grzewczych, a w szczególności dostosowanie fragmentu budynku objętego zakresem projektu do wymogów przeciw pożarowych oraz obowiązujących przepisów budowlanych.

W wyniku realizacji projektu Miasto Radzionków, Powiat Tarnogórski oraz Województwo Śląskie wzbogaci się o nowoczesną salę widowiskową na 443 miejsca (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych) o łącznej powierzchni 1256,05m2. Ułatwiony został dostęp do profesjonalnej infrastruktury kultury oraz wydarzeń kulturalnych, co umożliwi aktywny udział mieszkańców w kulturze.

Główny cel projektu to przeciwdziałanie marginalizacji kulturowo – edukacyjno – intelektualnej Miasta Radzionkowa poprzez osiągnięcie:
1. celów społecznych takich jak:
- wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta,
- zwiększenie liczby osób korzystających z oferty kulturalnej,
- poprawa jakości życia mieszkańców,
- umożliwienie alternatywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
- zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury instytucji kulturalnej.
2. celów przestrzennych skierowanych na:
- pełne zagospodarowanie budynku, w którym mieści się instytucja kultury,
- przeciwdziałanie zjawisku występowania dysproporcji w rozmieszczeniu nowoczesnych instytucji kultury,
- poprawa estetyki obiektu kulturalnego, zlokalizowanego w centrum miasta.
3. celów ekonomicznych dających:
- zwiększenie liczby osób przyjeżdżających w celu korzystania z oferty kulturalnej,
- zwiększenie atrakcyjności kulturowej, edukacyjnej i intelektualnej miasta,
- poprawa funkcjonalności budynku,
- zwiększenie trwałości, dostępności, efektywności i wydajności zmodernizowanej infrastruktury,
- wzbogacanie różnorodności kulturowej miasta i regionu wynikającej z jego historii, a co za tym idzie stworzenie optymalnych warunków dla dalszego rozwoju Miasta.


Rozliczenie finansowe projektu:
Koszt całkowity projektu: 5 170 168,07 zł
Dofinansowanie: 74,21%, 3 836 781,71 zł.
Wkład własny Gminy: 25,79%, 1 333 386,35 zł

Burmistrz Miasta obwieszcza, że w dniach od 15 października do 30 października 2017 roku na terenie Gminy Radzionków zostanie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja.

OBWIESZCZENIE

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza wszystkich mieszkańców Radzionkowa do udziału w inauguracyjnym meczu rozegranym na Stadionie Śląskim. Mecz odbędzie się 7 października 2017 roku o godzinie 16:00. Na boisku spotka się nasza reprezentacja narodowa do lat 19 w pierwszej rundzie eliminacyjnej do Mistrzostw Europy z drużyną z Białorusi.

Porządek obrad XL Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 5 października 2017 roku o godzinie 14:00
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.