Aktualności

13 czerwca odbyła się w Radzionkowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Projekty regionalne i lokalne – zarządzanie ryzykiem projektu”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele placówek naukowych z Polski, Kanady oraz Ukrainy. Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Urząd Miasta Radzionków.

Burmistrz Miasta Radzionków zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza na wyjazd rowerowy na Odpust św. Piotra i Pawła do Hradca nad Moravicą (Czechy). Wyjazd 23.06.br. o godz. 16.30., powrót pociągiem 25.06.br. o godz. 21.40. Zapisy i informacje w kancelarii Parafii św. Wojciecha w Radzionkowie do 16.06.br. Ilość miejsc ograniczona.

Absolwentka radzionkowskiego ogólniaka, Jolanta Konieczkowska, 12 czerwca br. została wyróżniona przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka jako doktorantka z chemii. Jolanta ma na swoim koncie szereg sukcesów naukowych.

Parafialna Orkiestra Dęta w Radzionkowie 18 czerwca 2017r. na Farskim Ogrodzie przy Parafii pw. Św. Wojciecha  w Radzionkowie organizuje III Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych.  Każda z biorących w tym wydarzeniu orkiestr, zaprezentuje zgromadzonej publiczności program składający się z utworów rozrywkowych.

Burmistrz Miasta Radzionków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w wysokości 48/1280 części nieruchomości położonej przy ul. Wrodarczyka w Radzionkowie.

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.