Masz pomysł na własny biznes? Zyskaj dotację na założenie własnej działalności gospodarczej. Weź udział w projekcie Młodzież na START! W ramach projektu oferowana jest bezzwrotna dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej, wsparcie na pokrycie opłat praz bezpłatne szkolenia.

Projekt skierowany jest do 50 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są osobami w wieku od 18 do 29 roku życia
  • zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
  • są osobami z wykształceniem minimum gimnazjalnym
  • są osobami posiadającymi status z kategorii NEET (tj. nie pracują, nie uczą się, nie szkolą)
  • pozostają bez zatrudnienia (tj. są bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu lub są bezrobotne, niezarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy)
  • są osobami dotkniętymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (tj. są osobami, które w wyniku pandemii COVID-19, w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie, utraciły zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy)
  • są osobami planującymi rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu.

Więcej informacji na https://izba.tychy.pl/start/

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl