dotacje gminneGmina Radzionków już od 1998 roku przyznaje dotacje do modernizacji systemów ogrzewania lokali należących osób fizycznych.

Dotacje te przyznawane są cel w całości z budżetu Gminy Radzionków, a pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Jakie działania są objęte dotacjami?

Dotacja jest udzielania tylko i wyłącznie do wymiany pieców lub kotłów opalanych niskiej jakości paliwami stałymi, wysokosprawnymi i ekologicznymi źródłami ciepła, takimi jak kotły nowej generacji na paliwo stałe, kotły gazowe, kotły na olej opałowy, piece elektryczne i indywidualne węzły cieplne. Ww. dotowane urządzenia winny być fabrycznie nowe i powinny stanowić jedyne źródło ciepła w budynku/lokalu. Z dotacji wyłączone są kotły umożliwiające spalanie odpadów stałych, takie jak węglowe kotły komorowe oraz kominki (w tym z płaszczami wodnymi).

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości lub lokalu położonego na terenie Gminy Radzionków.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji to nie więcej niż 4.500,00 zł, przy czym maksymalny poziom dofinansowania jest zróżnicowany (od 50% do 90% kosztów zakupu urządzenia grzewczego) w zależności od instalowanego źródła ciepła. Wynika to z różnych efektów ekologicznych uzyskanych z zastosowania poszczególnych systemów ogrzewania.

Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania dotacji i warunków jakie należy spełnić znajdziesz w opisie procedury w BIP - nazwa procedury:"Dotacja do wymiany kotła centralnego ogrzewania - mieszkańcy".

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl