Zgodnie z obowiązującymi przepisami wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej.

Przykład:

Mieszkaniec Gminy Radzionków przeprowadza remont łazienki w swoim domu. W związku z posiadanymi umiejętnościami podejmuje się tego zadania samodzielnie. Pierwszym etapem prac jest zbicie starych kafelek.

W takiej sytuacji mieszkaniec jest wytwórcą odpadów poremontowych!

Odpady te można wówczas oddać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów przy ul. Szybowej w Radzionkowie w ilości do 300kg/miesiąc lub w przypadku większej ilości istnieje możliwość zamówienia w Urzędzie Gminy kontenera, który zostanie dostarczony bezpośrednio na posesję za odpowiednią opłatą.

Natomiast w przypadku, gdy mieszkaniec do prac remontowych wynajmie firmę budowlaną, to z mocy ustawy wykonawca prac remontowych jest wytwórcą odpadów, zobowiązanym do ich zagospodarowania we własnym zakresie. Wyjątkiem w takim przypadku jest wyłącznie sytuacja, gdy umowa o świadczeniu takiej usługi stanowi inaczej.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl