Tegoroczna wiosna w naszym mieście jest jeszcze bardziej zielona niż te z lat poprzednich

Stało się to za sprawą nowych drzew, które pojawiły się na terenach zieleni komunalnej. Jesienią roku 2015 Urząd Miasta Radzionków zlecił posadzenie 201 dużych drzew, co wykonała firma "Blumkowsky" Szaforz, Turski Sp.J. z Łubnian, a wiosną 2016 roku zrealizowane zostało kolejne zlecenie urzędu na posadzenie 251 drzew, które wykonała firma "Szkółkarstwo Ozdobne – Metalex" Józef Grudziński z Sompolna; łączna wartość usług wynosi 87.369,40 zł.

Spośród ponad 450 drzew na uwagę zasługują nasadzenia buków, grabów, jarzębów i jodeł w parku na Księżej Górze, klonów i lip w parku przy ul. Miedziowej oraz klonów i robinii przy Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odnotować też trzeba posadzenie kolumnowych odmian grabów przy ul. Śródmiejskiej (które zastąpiły usunięte topole) oraz powrót lip na ul. Pod Lipami.

Drzewa w mieście to korzyści nie do przecenienia

Posadzone drzewa stanowią tzw. nasadzenia zastępcze za zieleń usuniętą w latach poprzednich w ramach inwestycji miejskich, w tym budowy GPSZOK-u czy przebudowy ul. Krzywoń, a także za usunięte drzewa martwe i zagrażające bezpieczeństwu. Nowe nasadzenia wzbogacają zieleń miejską, która na terenach silnie zurbanizowanych w znacznych stopniu poprawia warunki życia w mieście, poprzez m.in. poprawę estetyki środowiska, wyłapywanie z atmosfery dużych ilości zanieczyszczeń pyłowych, a w gorące, letnie dni – zwiększanie wilogtności powietrza i obniżanie jego temperatury (w otoczeniu dużych drzew nawet o kilka stopni w stosunku do terenów "zabetonownaych").

 

Michał Gwóźdź

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl