Znani radzińczanie

Lucjan SobkowiakDyplom inżyniera mechanika, o specjalności technologia budowy maszyn uzyskał w 1956 roku, a o specjalności przyrządy optyczne w 1964 roku. Ponadto ukończył roczne studia z automatyki przemysłowej w Politechnice Warszawskiej. Autor i właściciel trzech patentów. Specjalista w dziedzinie przyrządów optycznych. W 1968 roku wyjechał do Francji, gdzie rozpoczął pracę w firmie "Siermeca". Opracował rozwiązanie silnika hydraulicznego (pierwszy patent we Francji) i uruchomił jego produkcję. Nowa praca i nowa dziedzina zmobilizowały inż. Sobkowiaka do odbycia kolejnych studiów w Wyższej Państwowej Szkole Aeronautycznej w Paryżu.

W 1970 roku podjął pracę w firmie "Sopelem", gdzie zorganizował Centralne Biuro Technologiczne. W tym czasie zgłosił drugi patent francuski na system globalnej kontroli bezpieczeństwa w samochodach, niezależny od kierowcy.

Emil GajdasNiewiele jest w historii powiatu tarnogórskiego, a Radzionkowa w szczególności, postaci tak wszechstronnych, obrotnych, osiągających kompromisy w pozornie beznadziejnych sprawach. Jednocześnie zaś tragicznych, tracących bliskich dla wyższych idei. W biografii Gajdasa można znaleźć młodzieńczy zapał, niespotykaną operatywność, zdolność do działania w zmieniających się praktycznie z dnia na dzień warunkach politycznych, wierność własnym ideałom, z drugiej zaś strony ostateczny tragizm niesprawiedliwej pokuty za swoją wieloletnią działalność na rzecz ludzi, objawiający się przymusową ucieczką z kraju, chorobą i w końcu śmiercią w państwie, o które nigdy nie zabiegał...

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl