ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Na czas określony od 13 maja (od godziny 00:00) do 15 maja (do godziny 8:00) zostaje zwieszona działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. Zawieszenie jest konieczne ze względu na zmianę lokalizacji Oddziału do innych pomieszczeń na terenie szpitala, spowodowanej koniecznością przystąpienia do prac remontowych.

 

BEZPŁATNE TURNUSY DLA DZIECI UBEZPIECZONYCH W KRUS

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.

WIĘCEJ INFORMACJI O NABORZE

 

BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA

 

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. prowadzące Szpital Miejski w Piekarach Śląskich p.w. Św. Łukasza zaprasza wszystkie Panie na bezpłatne zajęcia w szkole rodzenia bez względu ma miejsce zamieszkania. Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16:00 – 18:00. Następny cykl spotkań rozpoczyna się 14.05.2019r.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
- w Poradni Wielospecjalistycznej przy ulicy Piłsudskiego 5 w Piekarach Śląskich, pod numerem tel.: (32) 284-55-20 wew. 53
- pod numerem położnej prowadzącej program – Elżbiety Małochy 693-867-521
- na stronie internetowej: szpital.piekary.pl

 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

 

- Ministerstwo Zdrowia

- Narodowy Fundusz Zdrowia o/Katowice

- Rzecznik Praw Pacjenta

- Zintegrowany Informator Pacjenta

- Internetowe Konto Pacjenta

- Akademia NFZ

- Dieta NFZ

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00