DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

„TRUDNE NIE ZNACZY NUDNE - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej

Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków - etap I

Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Radzionków

Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków

Przebudowa ul. Sobieskiego

Przebudowa ul. Miła, Barbórki, Wiktorii

Przebudowa Centrum Kultury "Karolinka"

Budowa Ogrodu Botanicznego

Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym

Czysta Rzeka Szarlejka - etap II

SilesiaNet

Promocja terenów inwestycyjnych - etap III

Budowa ulicy Księżogórskiej

Rekultywacja doliny rzeki Szarlejki - etap I

Przebudowa ulicy Orzechowskiej

Promocja terenów inwestycyjnych - etap II

Na weekend do Radzionkowa

Active Travel Network

Promocja terenów inwestycyjnych - etap I

Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego

Budowa ścieżek rekreacyjnych

Ciepłolubne murawy napiaskowe

E-Urząd

Ulica Unii Europejskiej

 


DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA


Nasze dzieci dzisiaj - jutro

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1

Śląska Karta Usług Publicznych

Budowa hali sportowej

Moje boisko Orlik 2012

Przebudowa ulicy Artura

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka

Budowa boiska do piłki nożnej na Księżej Górze

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl