smog jest groźny
I poziom ostrzegania w 2019 r.

4 marca 2019 roku UM Radzionków otrzymał informację o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (żółtego), związanego ze stanem powietrza w Strefie Śląskiej, do której zgodnie z Programem Ochrony Powietrza Radzionków.

Przyczyną ogłoszenia poziomu I jest przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy m.in. w Tarnowskich Górach na ul. Litewskiej oraz na innych stanowiskach w Strefie Śląskiej.

W związku z tym, oprócz realizowanych w ciągłym zakresie działań edukacyjnych, mają zostać podjęte działania informacyjne i ostrzegawcze w zakresie jakości powietrza.

Główną przyczyną wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego jest emisja ze spalania paliw do celów grzewczych. Podczas występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych zanieczyszczenia kumulują się w przyziemnej warstwie atmosfery.

Szczegółowe informacje znajdują się w KOMUNIKACIE.

Informacja o poziomach ostrzegania zgodnie z aktualnymi przepisami

Informacje o tzw. alarmach smogowych:

Prognoza jakości powietrza:

źródło https://pixabay.com/pl/Szanowni Mieszkańcy!

Wszyscy wiemy jak dużym problemem dla nas wszystkich jest zła jakość powietrza w sezonie grzewczym, dlatego m.in. w celu poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie Gminy, a dalej umożliwienia zaplanowania optymalnych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na najbliższe lata, Urząd Miasta przeprowadza inwentaryzację źródeł ciepła w Radzionkowie.

Czytaj więcej...

wfoś czyste powietrzeW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji Programu rządowego „Czyste Powietrze” informujemy, że jest on prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Informacje są udzielane w następujących lokalizacjach:

Czytaj więcej...

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00