Żródło: syngeos.plW odpowiedzi na prośby mieszkańców, zakupiono trzy czujniki jakości powietrza.

Sensory te mierzą temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10.

Czujniki znajdują się:

  • w Rojcy w rejonie przy ul. Kużaja 19,
  • na Forum Miejskim przy ul. Śródmiejskiej,
  • na Księżej Górze na Stacji Edukacji Ekologicznej.

KLIKNIJ I ZOBACZ WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów są widoczne również:

Informacja o jakości powietrza w Gminie, zwłaszcza w sezonie grzewczym jest istotna między innymi dla rodziców dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i tych, którzy już chorują np. na choroby płuc. Pamiętaj, jeśli stan powietrza jest bardzo zły, zrezygnuj z aktywności na świeżym powietrzu lub maksymalnie ją ogranicz!

Ważny jest też aspekt edukacyjny przedsięwzięcia oraz nadzieja na to, że etatowi kopcący użytkownicy kotłów co. uświadomią sobie skalę problemu, którego są przyczyną.

Warto pamiętać, że sensory powietrza stanowią jedynie element uzupełniający system monitoringu powietrza realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Wyniki pomiarów WIOŚ są dostępne na bieżąco na stronie inspektoratu (www.katowice.wios.gov.pl), a najbliższa stacja pomiarowa WIOŚ, z której odczyty są dostępne na bieżąco znajduje się w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.