3  listopada  b.r. w LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbyło   się   drugie   spotkanie  przedstawicieli  samorządów uczniowskich   szkół   radzionkowskich   (LO   im.  Powstańców Śląskich,  Gimnazjum  im.  Ojca  L.  Wrodarczyko, Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).

Spotkanie  odbyło  się  w  ramach  projektu  "Razem w kierunku demokracji",   a  tematem  przewodnim  spotkania  był  problem palenia   śmieci.   Uczniowie   LO   pod   opieką  nauczycieli przygotowali    prezentację    pokazującą niebezpieczeństwa wynikające  z  palenia  śmieci  w  domowych piecach. Uczniowie wykonali  plakaty, które zostały ocenione. Grupa, która zajęła pierwsze   miejsce,  została  nagrodzona  kubkami  termicznymi ufundowanymi  przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Radzionków. Plakaty można oglądać w C.K. Karolinka w Radzionkowie.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.