Na sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 marca b.r. radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji na prace konserwatorskie przy budynku kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha. Gmina Radzionków przekaże parafii kwotę 100 tys. zł na prace przy remoncie elewacji fasady kościoła (kamienny cokół). Udzielona dotacja stanowi nieco ponad 31% kosztorysu inwestorskiego całości prac. Przypomnijmy, że kościół pod wezwaniem św. Wojciecha jest jedynym obiektem z terenu Radzionkowa wpisanym do rejestru zabytków.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie czy restauratorskie przy obiektach zabytkowych reguluje uchwała Rady Miasta Radzionków z 2008 roku.

    

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.