Ogród Botaniczny

W minioną środę, 22 kwietnia, odbyło się XXI Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Związku Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny.

Podjęto uchwały m.in. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Związku Stowarzyszeń za 2014 rok.

W poczet członków Związku zostało przyjęte Stowarzyszenie Golf Park Mikołów.

Podczas II części – wyborczej – zostały wybrane nowe władze Związku, którego skład poszerzył się o jedną osobę, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. Nowym prezesem zarządu został dr Stanisław Piechula – burmistrz Mikołowa, który zastąpił na tym stanowisku dra inż. Marka Balcera. Na I wiceprezesa został wybrany dr Gabriel Tobor – burmistrz Radzionkowa, a na II ponownie – mgr inż. Eugeniusz Wycisło. Wybrano również dwóch członków Zarządu, którymi zostali: prof. Wiesław Włoch – naukowiec związany z PAN Ogrodem Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie i Uniwersytetem Opolskim oraz dr Maciej Thorz – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

W składzie Komisji Rewizyjnej dużych zmian nie ma. Funkcję przewodniczącego nadal będzie pełnił dr Damian Absalon, sekretarza – Karina Tytko, a nowym członkiem został dr Jan Duda.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.