Jest nauczycielem kształcenia słuchu, zasad muzyki i harmonii w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Opolu, gdzie przez 18 lat był kierownikiem Sekcji Przedmiotów Teoretycznych, Wydziału Rytmiki i Wydziału Wokalnego. Jest także wykładowcą harmonii oraz prowadzi klasę organów w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej Opolu, którego jest współzałożycielem.

Jest członkiem Międzydiecezjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej. Był zaangażowany w pracę redakcyjną związaną z wydaniem czterotomowego „Chorału Opolskiego” oraz ma swój udział w redagowaniu modlitewnika „Droga do Nieba”. Jest także współautorem nowego trzytomowego chorału „Droga do nieba” i chorału „Pieśni Fatimskie”.

Skomponował muzykę m.in. do sześciu mszy na głos z organami, dwóch mszy na chór mieszany z organami oraz melodie z opracowaniem harmonicznym do tekstów liturgicznych, a także pieśni. Znanymi i często wykonywanymi w Katedrze Opolskiej są „Opolska Pani” oraz „Ty, Maryjo, pod krzyżem stałaś”, do których napisał słowa i muzykę.

Jest autorem „Skryptu do nauki harmonii” oraz „100 ćwiczeń dwugłosowych do kształcenia słuchu” zaleconych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki do użytku w szkołach muzycznych wszystkich poziomów kształcenia. Koncertował na organach w Holandii, na Węgrzech, w Niemczech i w Czechach.

Za całokształt pracy artystyczno-pedagogicznej otrzymał odznaczenia i wyróżnienia:
- List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Opola, 1994 r.                                    
- Złoty Krzyż Zasługi  nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej, 2002 r.
- List Gratulacyjny  Abp Alfonsa Nossola, 2003 r.                                                
- Nagroda Indywidualna  Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, 2004r.
- Złoty Krzyż PRO ECCLESIA ET PONTIFICE „ustanowiony dla szczególnego wyróżnienia osób za ich wyjątkowe dzieła” przyznany przez Jana Pawła II, 2004 r.

A. Bączkowicz

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.