Aktualności

Inwestycja pn. "Przebudowa ul. Sobieskiego w Radzionkowie" otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej ul. Jana III Sobieskiego na długości: 0,55 km. Ulica Sobieskiego stanowi uzupełnienie kluczowej sieci układu drogowego. Projektem objęto budowę chodników, odwodnienie, zieleńce, zjazdy w pasie drogowym i wzdłuż chodników. Rzeczowa realizacja została zakończona w styczniu 2014 roku.

Przebudowa drogi poprawiła istniejący układ komunikacyjny, usprawniła przemieszczanie się siecią dróg gminy, udrożniła korytarze dojazdowe do sieci dróg regionu i kraju.

 

Koszt całkowity projektu to: 561 987,48 zł.

Dofinansowanie w wysokości 85% wyniosło: 477 689,35 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

UwagaW najbliższy czwartek tj. 24 grudnia urząd będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Kierownika Urzędu Miasta Radzionków Nr 67 z dnia 18 grudnia 2014r.

Rozwijające się technologie informatyczne oraz gwałtowny wzrost znaczenia sieci internetowej w życiu publicznym wymusza funkcjonowanie urzędu w sposób bardziej nowoczesny.

Rosnąca oferta operatorów telekomunikacyjnych dla osób korzystających z internetu sprawia, że powoli wzrasta ilość osób korzystających z sieci. Osoby te oprócz korzystania z sieci dla rozrywki chcą mieć możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet, często zdarza się jednak, ze urzędy nie dysponują odpowiednim oprogramowaniem i wyposażeniem technicznym.

Wychodząc naprzeciw rozwojowi nowoczesnych technologii urzędy zaczynają wprowadzać platformy realizacji usług drogą elektroniczną. Takim projektem jest „e – Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków”.
 

Gmina Radzionków pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w wysokości  678 204,49zł  a całkowity koszt projektu wyniesie 799 486,61zł (wkład własny Gminy Radzionków 121 282,12zł)

Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu oszczędności w Urzędzie Miasta Radzionków. Szacuje się, że już w ciągu 5 lat od ukończenia Inwestycji w Gminie Radzionków odnotuje się:

  • Zmniejszenie ilości papierowych formularzy i ich kopii,
  • Oszczędność kosztów Urzędu i czasu petentów dzięki możliwości odpowiadania na pisma urzędowe od mieszkańców przy użyciu podpisu kwalifikowanego
  • Oszczędność dla petentów, związana z brakiem konieczności kilkakrotnego przyjeżdżania petenta do Urzędu

W wyniku realizacji Projektu uruchomiono dwa portale użytkowe pozwalające na realizację usług elektronicznych. Portal EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta www.radzionkow.eboi.pl jest odpowiedzialny za komunikację z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia przez Urząd usług publicznych w formie elektronicznej oraz portal przedstawiający plan zagospodarowania przestrzennego z planem miasta oraz informatorem miejskim pozwalającym odszukać rożnego rodzaju obiekty w Gminie Radzionków – www.mapa.radzionkow.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

W listopadzie rozpoczął się 10. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego, którego celem jest propagowanie muzyki klasycznej, w szczególności barokowego twórcy, urodzonego na śląskiej ziemi – Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. W tym roku, oprócz tradycyjnych koncertów, w programie znalazły się też niecodzienne akcje tzw. flash moby zorganizowane 23 listopada w szkołach w Radzionkowie i w Bytomiu.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza na XI Koncert Charytatywny "O uśmiech dziecka" pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków. Koncert odbędzie się w niedzielę, 20 grudnia, o godzinie 18:00 w Centrum Kultury "Karolinka". Cegiełki w cenie 25 zł są do nabycia w CK "Karolinka". Serdecznie zapraszamy.

PLAKAT

Informacja_lokaleBurmistrz Miasta Radzionków informuje o możliwości zakupu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Skotnickiej 2.

Wykaz 59/2015

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.