Aktualności

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza młodzież województwa śląskiego do udziału w warsztatach młodzieżowych "Czy młodzi chcą samorządzić? ", które odbędą się 12 października br. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Rozpoczęcie o 9:30. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 października br.
Formularz zgłoszeniowy - warsztaty

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie ze zezwoleń upływa 30 września br.
Opłaty można uiścić przelewem bankowym na konto nr 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264
lub w kasie Urzędu Miasta. Z uwagi na fakt, że 30 września wypada w sobotę, opłaty w kasie będą przyjmowane do piątku, 29 września br. w godz. 7.00 do 12.30.

Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu Nr 25/2017, obejmującego działkę nr 2013/30 położoną w rejonie ulicy Z. Nałkowskiej, przeznaczoną do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ 25/2017

Informacja oraz ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzionków o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1992/30 położonej w rejonie ul. Nałkowskiej w Radzionkowie.

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza w dniu 30.09.2017 r. (sobota) na wycieczkę rowerową na Górę Św. Doroty w Grodźcu. W ramach wycieczki m.in. zwiedzanie schronu - muzeum w Dobieszowicach, kościołów w trasie oraz na Górze Św. Doroty. W trasie przewidziany jest obiad. Wyjazd z Radzionkowa o g. 10.00. Powrót - 16.30. Trasa 43 km. St. trudn. - 1.5. Zapisy i informacje do 28.09.br. - w kancelarii parafialnej w Radzionkowie.

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „50 lat doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia, którzy zamieszkują województwo śląskie i chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.